Tính chất điện và tính chất cách điện

2021-05-21

Nó vẫn có tính cách điện tuyệt vời và tính chất điện ổn định trong nhiệt độ cao, áp suất cao, tốc độ cao, độ ẩm cao và các môi trường khác. Nói chung, điện trở suất thể tích có thể đạt 1015-1016 megaohms, có thể duy trì hằng số điện môi nhỏ và tổn thất điện môi trong một phạm vi nhiệt độ và tần số rộng. PAEK là vật liệu cách điện cho dây dẫn, và nó là vật liệu lý tưởng để sản xuất dây có lớp phủ chịu nhiệt. Loại dây này có khả năng kháng dung môi và chống nứt ứng suất tốt hơn so với dây cách điện Teflon đang được sử dụng rộng rãi hiện nay.
Kế tiếp:KHÔNG
  • QR